Ungdomsskolens Bestyrelse

Formand

Afgået

Repræsentant for Kalundborg Kommunen

 

Næstformand

Niels Boll Nielsen

Repræsentant for Kalundborg Erhvervsråd

 

LO-repræsentant

Jesper Nielsen

 

Kommunalbestyrelsesrepræsentant

Afgået

 

Medarbejderrepræsentant

Tom Ingemann Kristensen

 

Medarbejderrepræsentant

Omar Al-Saad

 

Suppleant

Brian Larsen

 

2 elevrepræsentanter

 

Sekretær

Anders Lindstrøm