Ungdomsskolens Bestyrelse

Formand

Arbejdstager repræsentant

 

Arbejdsgiver repræsentant

 

Næstformand

 

Medarbejder repræsentant

Tom Ingemann Kristensen

 

Medarbejder repræsentant

Filip B. Lægteskov

 

Suppleanter

Marc Enelhardt

Nadja M. Hansen

 

2 Elevrepræsentanter

 

1 Forældrerepræsentant

 

Sekretær