Til familier med børn i

SFO I og II, Juniorgrotten, Klub Basen

1. august 2014

Indmeldelse, udmeldelse, modulændring i klub

Alle indmeldelser, udmeldelser og modulændringer skal ske via "Digital Pladsanvisning" fra den 1. januar 2013.

 

Sådan gør du:

Gå ind på www.kalundborg.dk  og tryk på Selvbetjening øverst på siden.

Klik på Børn, Ung og Familie. Klik på skriv dit barn op til institution (eller udmeld).

Nu er du på "Digital Pladsanvisning". Du skal nu logge på med NemId for at kunne benytte Digital Pladsanvisning.

 

Kvittering:

Husk til sidst at trykke "send opskrivning". Du kan nu udskrive en kvittering, som kan afleveres i Junior Basen Gørlev.

 

Læs mere

Praktiske oplysninger

Til dig, som går i 4., 5. eller 6. klasse:

Juniorklubben på Basen er et sted, hvor du kan være efter skoletid sammen med dine kammerater.

Du kan f.eks. spille bordtennis eller pool - spille playstation eller computerspil - bruge internettet - skate på ramperne - lave smykker - læse lektier - slappe af og være sammen med jævnaldrende o.m.a. Du kan selv være med til at bestemme, hvad vi skal lave. Du kan deltage i klubrådet, hvis du har lyst.

Du er velkommen til at komme på besøg et par gange, før du bestemmer dig til, om du vil gå her.

Vi glæder os til at se dig.

Basen:

Juniorklubben er en del af Basen, Kalundborg Kommunes Aktivitetshus for børn og unge i Gørlev og hører hjemme under Kalundborg Ungdomsskole, Gørlev Afd., som består af ungdomsskole, ungdomsklub, juniorklub.

Til dine forældre:

Juniorklubben er et firsted for alle børn fra 4., 5. og 6. klasse, som bor i Kalundborg Kommune. Klubben er et sted med medbestemmelse, aktiviteter og samvær med andre børn, hvor det skal være sjovt og rart at være, og hvor vi lægger vægt på at behandle hinanden ordentligt.

Juniorklubben er en fritidsklub, ikke et pasningstilbud. Det betyder f.eks., at børnene er ikke under konstant opsyn. Klubben har til huse i den fhv. folkebygning på Sukkerfabrikken lige overfor Skattehuset.

Adressen er

Algade 2 G, 4218 Gørlev.

Der er normeret 1 medarbejder pr. 20 børn.

Mad mm i klubben:

Der er gratis saftevand i klubben og mulighed for at købe frugt, juice mv. Man kan ikke købe sodavand og slik i klubben undtagen når vi holder fest e.lign.

Det er muligt at indbetale et lidt større beløb til køb af mad mm. så børnene ikke skal have penge med for at kunne få noget at spise.

Tilmelding:

Børnene kan besøge klubben et par gange, før de bestemmer, om de vil melde sig ind.

Tilmeldingsblanket fås i klubben eller på Pladsanvisningen.

Der er mulighed for at tilmelde sig fra 1-4 faste dage om ugen eller hele ugen.

Priser:

Pr. måned koster det kr. 143,- for én dag og kr. 715,- for hele ugen.

Søskenderabat og friplads:

Der gives søskenderabat, hvis der i husstanden er flere børn indmeldt i daginstitution. Dvs at der opkræves 100% betaling for den dyreste plads og 50% for øvrige.

Er husstandens bruttoindkomst i 2012 under 485.500 kr., er der mulighed for at søge om hel eller delvis fripladstilskud.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Pladsanvisningen.

Adresse:

Juniorklubben Basen

Algade 2 G, 4281 Gørlev

Klubleder: Anne Ærsøe

Mobil: 61715906

Tlf. kontor: 58865014

Tlf. i klubbens åbningstid: 58865016

Nye åbningstider

Mandag kl. 14.10 - 17.00

Tirsdag kl. 13.10 - 17.00

Onsdag kl. 13.10 - 17.00

Torsdag kl. 13.10 - 17.00

Fredag kl. 13.10 - 16.00

Med venlig hilsen

Anne tlf.: 61715906

Takstændringer pr. 1. januar 2013

1 dag pr. uge      pr. md. 143 kr.

2 dage pr. uge    pr. md. 286 kr.

3 dage pr. uge    pr. md. 429 kr.

4 dage pr. uge    pr. md. 572 kr.

5 dage pr. uge    pr. md. 715 kr.

Forældrebetalingen opkræves fortsat i 11 måneder - juli måned er betalingsfri.

 

Bemærk:

Til dig der går i 7. klasse og dine forældre.

Nu er der mulighed for at gå i juniorklub i 7. klasse.

Foreløbig bliver det et forsøg i skoleåret 2013-14, hvorefter vi vil vurdere fordele og ulemper, ligesom vi afventer, hvordan skolereformen kommer til at påvirke klubtilbuddene til den tid.

Du vil naturligvis kunne gøre brug af Ungdomsskolens og ungdomsklubbens tilbud, selvom du evt. går i juniorklub.

Alle børn der gik i 6. klasse i foråret, er automatisk meldt ud af juniorklubben fra sommerferien. Det betyder at du skal meldes ind igen, hvis du er interesseret i at gå i klubben. Det gør man på den digitale pladsanvisning i Kalundborg med det ønskede antal dage.

Vilkårene er de samme som i 4. 5. og 6. klasse.

I er velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål.

Klubleder Anne Ærsøe

61715906

anne. aersoe@(if you can see this please update your browser)kalundborg.dk